Reklama pro největší self-storage řetězec Less Mess

 

KLIENT: LESS MESS STORAGE

Pro největší self-storage řetězec Less Mess jsem vytvořili reklamu do časopisu s gay tematikou. Tomu také odpovídá zvolený vizuál.